World Cup 2022 |Tin tức bóng đá về World Cup 2022

Tỷ lệ kèo Euro

21/11 - 17:00 - World Cup

0.92*-0.5/1*0.90 (Châu Á) 4.95*3.55*1.68 (Châu Âu) -0.99*2.5*0.79 (Tài Xỉu)

21/11 - 20:00 - World Cup

0.81*1/1.5*-0.99 (Châu Á) 1.32*4.60*9.70 (Châu Âu) 0.90*2.5*0.90 (Tài Xỉu)

21/11 - 23:00 - World Cup

0.95*-0/0.5*0.87 (Châu Á) 3.40*3.10*2.16 (Châu Âu) 0.97*2/2.5*0.83 (Tài Xỉu)

22/11 - 02:00 - World Cup

0.72*0*-0.84 (Châu Á) 2.35*3.15*2.95 (Châu Âu) 0.85*2*0.99 (Tài Xỉu)

22/11 - 17:00 - World Cup

0.91*1.5/2*0.91 (Châu Á) 1.19*5.80*14.50 (Châu Âu) 0.92*2.5/3*0.88 (Tài Xỉu)

22/11 - 20:00 - World Cup

0.91*1*0.91 (Châu Á) 1.49*3.85*6.60 (Châu Âu) -0.99*2.5*0.79 (Tài Xỉu)

22/11 - 23:00 - World Cup

0.88*0*0.94 (Châu Á) 2.64*3.00*2.72 (Châu Âu) -0.97*2/2.5*0.77 (Tài Xỉu)

23/11 - 02:00 - World Cup

0.88*1.5/2*0.98 (Châu Á) 1.20*6.00*12.50 (Châu Âu) 0.92*2.5/3*0.92 (Tài Xỉu)