ACF Fiorentina

ACF Fiorentina

      0 - 0 Serie A

Serie A
      0 - 0

Tỷ lệ Châu Á 0.86*0.5*-0.98
Tỷ lệ Châu Âu 1.86*3.95*4.00
Tài Xỉu 0.95*2.5/3*0.91
Juventus

Juventus

Tỷ lệ Châu Á 0.86*0.5*-0.98
Tỷ lệ Châu Âu 1.86*3.95*4.00
Tài Xỉu 0.95*2.5/3*0.91