Fenerbahce - Cập nhật thông tin về Fenerbahce

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Yanal, Ersun

Quốc gia:

Cầu thủ
Akbulut, Abdulcebrail
33

Hậu vệ

Quốc gia:

15/10/2001

Akbulut, Abdulcebrail
33

Hậu vệ

15/10/2001

Canli, Abdurrahman
0

Quốc gia:

04/05/1997

Ozdogan, Oytun
0

Quốc gia:

16/06/1998

Ozdogan, Oytun
0

16/06/1998

Saracoglu, Oben
0

Quốc gia:

10/08/2000

Saracoglu, Oben
0
Caki, Omer
0

Quốc gia:

14/01/2000

Caki, Omer
0

14/01/2000

Kaldirim Hasan
3

Quốc gia:

09/12/1989

Kaldirim Hasan
3

09/12/1989

Mauricio Isla
4

Quốc gia:

12/06/1988

Mauricio Isla
4

12/06/1988

Belozoglu Emre
5

Quốc gia:

07/09/1980

Belozoglu Emre
5

07/09/1980

Arslan, Tolgay
6

Quốc gia:

16/08/1990

Arslan, Tolgay
6

16/08/1990

Tufan Ozan
7

Quốc gia:

23/03/1995

Tufan Ozan
7

23/03/1995

Mehmet Ekici
8

Quốc gia:

25/03/1990

Mehmet Ekici
8

25/03/1990

Mevlut Erding
9

Quốc gia:

25/02/1987

Mevlut Erding
9

25/02/1987

Max Kruse
10

Quốc gia:

19/03/1988

Max Kruse
10

19/03/1988

Victor Moses
11

Quốc gia:

12/12/1990

Victor Moses
11

12/12/1990

Tolga Cigerci
14

Quốc gia:

23/09/1992

Tolga Cigerci
14

23/09/1992

Aziz Serdar
15

Quốc gia:

23/10/1990

Aziz Serdar
15

23/10/1990

Kadioglu Ferdi
16

Quốc gia:

07/10/1999

Kadioglu Ferdi
16

07/10/1999

Nabil Dirar
17

Quốc gia:

25/02/1986

Nabil Dirar
17

25/02/1986

Ciftpinar Sadik
18

Quốc gia:

01/01/1993

Ciftpinar Sadik
18
Luiz Gustavo
20

Quốc gia:

23/07/1987

Luiz Gustavo
20

23/07/1987

Zajc Miha
21

Quốc gia:

01/07/1994

Zajc Miha
21

01/07/1994

Deniz Turuc
23

Quốc gia:

29/01/1993

Deniz Turuc
23

29/01/1993

Garry Rodrigues
24

Quốc gia:

27/11/1990

Garry Rodrigues
24
Jailson
25

Quốc gia:

07/09/1995

Jailson
25

07/09/1995

Potuk Alper
26

Quốc gia:

08/04/1991

Potuk Alper
26

08/04/1991

Turp, Okan
27

Quốc gia:

27/08/2000

Turp, Okan
27

27/08/2000

Saglam Murat
28

Quốc gia:

10/04/1998

Saglam Murat
28

10/04/1998

Mathias Jorgensen
32

Quốc gia:

23/04/1990

Mathias Jorgensen
32
Adil Rami
34

Quốc gia:

27/12/1985

Adil Rami
34

27/12/1985

Tekin Harun
35

Quốc gia:

17/06/1989

Tekin Harun
35

17/06/1989

Cakı, Muhammet
41

Quốc gia:

14/01/2000

Cakı, Muhammet
41
Gumuskaya, Muhammed
52

Quốc gia:

01/01/2001

Gumuskaya, Muhammed
52
Ersu Erten
54

Quốc gia:

21/04/1994

Ersu Erten
54

21/04/1994

Yilmaz, Deniz
63

Quốc gia:

12/01/2000

Yilmaz, Deniz
63

12/01/2000

Yigiter, Abdullah
65

Quốc gia:

20/02/2000

Yigiter, Abdullah
65
Muriqi Vedat
94

Quốc gia:

24/04/1994

Muriqi Vedat
94

24/04/1994

Bayindir Altay
98

Quốc gia:

14/04/1998

Bayindir Altay
98

14/04/1998